Organizers

2023 April – 2024 March

 • Fujii, Yuka
 • Dainotti, Maria Giovanna
 • Takahashi, Koh
 • Hiroki Nagakura
 • Nagakura, Hiroki
 • Iwata, Yuhei
 • Mori, Masamitsu
 • Ohno, Kazumasa
 • Mori, Kanji
 • Kusakabe, Haruka
 • Arzoumanian, Doris
 • Meizhi, Liu
 • Okada, Hiroko

2022 April – 2023 March

 • Yuka Fujii
 • Akimasa Kataoka
 • Dainotti, Maria Giovanna
 • Ross Burns
 • Gen Chiaki
 • Masato Kobayashi
 • Hiroki Nagakura
 • Yosuke Mizutani
 • Yuta Yamazaki

2021 April – 2022 March

 • Yuka Fujii
 • Akimasa Kataoka
 • Dainotti, Maria Giovanna
 • Hidetoshi Sano
 • Takahiro Ueda
 • Kenji Furuya
 • Misako Tatsuuma
 • Luo, Yudong
 • Moka Nishigaki

2020 April – 2021 March

 • Yuka Fujii
 • Akimasa Kataoka
 • Yen-Chen Pan
 • Hidetoshi Sano
 • Kenji Furuya
 • Misako Tatsuuma
 • Kanji Mori

2019 April – 2020 March

 • Akimasa Kataoka
 • Ryohei Kawabe
 • Masato Shirasaki
 • Akihiro Suzuki
 • Shinsuke Takasao
 • Misako Tatsuuma
 • Hideaki Takemura